Forløb i CM Rådgivning​

Ungeforløb

    Forløbet følger den overordnede målsætning for unge i forbindelse med kontanthjælpsreformen, hvad angår indsatsen til aktivitets- og uddannelsesparate unge. De unge og kommunen skal trods udfordringer have et mål.

Afklaringsforløb

For borgere der typiske har været på kontanthjælp i årevis. Problemstillingerne spænder vidt og man ser ofte en kombination af flere problemer, f.eks. fysisk sygdom, misbrug, psykisk sygdom eller anden sårbarhed 

Ressourceforløb

For borgere der er længere fra uddannelse og beskæftigelse, tilbyder vi mentorstøtte under ressourceforløb jf. lov om aktivbeskæftigelsesindsats § 68. Vi yder tilbuddet for at gøre en række borgere uddannelsesparate.

Sygedagpengeforløb

Borgere vil blive tilbudt en individuel og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov.  

Coachingforløb

En coach er uddannet og kvalificeret til at arbejde professionelt med udvikling af arbejds- og erhvervsmæssige resultater og kompetencer med afsæt hos den enkelte.

CM Rådgivning ApS

CVR: ​37807125

Toftebakken 15

3460 Birkerød​

E-mail: cm@cmraadgivning.dk 

Telefon: 28 400 818