Coaching​forløb

Vores overordnede målsætning er at støtte borgere til beskæftigelse eller uddannelse. En coach er uddannet og kvalificeret til at arbejde professionelt med udvikling af arbejds- og erhvervsmæssige resultater og kompetencer med afsæt hos den enkelte.​

Målgruppen er borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet et stykke tid og har mistet motiva-tion og tillid til egne kompetencer og handlemuligheder. Det slider på selvværd, selvtillid og selvaccept at stå uden for og grundene er individuelle og derfor meget forskellige.

Et coachingforløb tager derfor afsæt i den enkelte borgers forhindringer/modstande og støttes til at overvinde disse og dermed handle på egen situation.

Det er netop egen handling​. som skaber de gode selvfølelser og dermed vejen mod uddannelse og/eller beskæftigelse.

Afklaringsforløb​

Læs mere

Fleksjobsforløb​

Læs mere

Ressourceforløb​​

Læs mere

Ungeforløb​

Læs mere

CM Rådgivning ApS

CVR: ​37807125

Toftebakken 15

3460 Birkerød​

E-mail: cm@cmraadgivning.dk 

Telefon: 28 400 818