Udskrivningskoordinator​

​Kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, giver borgere indlagt på psykiatriske afdelinger ret til en udskrivningskoordinator i minimum 6 måneder. Målet er en bedst mulig genetablering af hverdagsliv med arbejds- og uddannelsesrettede aktiviteter. Herunder at sikre det gode udskrivnings-forløb samt forebygge og mindske genindlæggelser. I forlængelse af kontanthjælpsreformen tilbyder vi udskrivningskoordinatorer jf. LAB §31 stk. 2.

Udskrivningskoordinatorer har solid erfaring med borgere med komplekse problemstillinger, hvor især psykisk helbred spiller en betydelig rolle. 

Vi har en bred viden om arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet og vi arbejder i god tråd med de præmisser, som lovgivningen og arbejdsmarkeds-området fastsætter.

​Formålet er at indgå i planlægningen og koordi-neringen af udskrivningsprocessen i samarbejde med borgeren samt relevante aktører i behandlings-psykiatrien og kommunen. Derunder støtte borgeren

 i at få genoprettet daglig struktur og stabilitet med henblik på tilbagevenden til uddannelse, beskæf-tigelse, praktik, løntilskud eller andet tilbud inden for LAB §32.

Mentorstøtte

Læs mere » ​

Uddannelseshjælp & fastholdelse

Læs mere » ​

CM Rådgivning ApS

CVR: ​37807125

Toftebakken 15

3460 Birkerød​

E-mail: cm@cmraadgivning.dk 

Telefon: 28 400 818